Ifølge en pressemelding fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt skal det være første gang i nyere tid at slikt fiske har vært lønnsomt ved Jan Mayen.Loran ankommer Ålesund mandag, med en fangst på 300 tonn torsk og 70 tonn blåkveite. Denne fangsten er verdt oppimot 12 millioner kroner.Rederiet sendte fangstprøver til Havforskningsinstituttet for analyse etter de oppdaget fisken under en prøvetur i juli.Disse prøvene skal avklare om torsken ved Jan Mayen er fra en egen bestand, eller om den tilhører en islandsk/grønlandsk bestand eller om den er barentshavstorsk.Om fisken viser seg å være islandsk/grønlandsk, og den over tid oppholder seg ved Jan Mayen, vil Norge ha rett på en kyststatsandel av bestanden.Fiskebåt har hatt dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet om fartøyets fiske ved Jan Mayen(©NTB)