ILA-mistanke ved Salmar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Salmar-anlegg.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune i Troms fylke, melder Mattilsynet fredag. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms.SalMar Farming varslet Mattilsynet 20. november 2018 om mistanke om ILA på Storvika V. Mistanken bygger på positivt analyseresultat (PCR) fra Patogen AS.For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.