Konsumprisene overrasker

Inflasjonen faller.

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 1,6 prosent i samme periode, viser nye tall fra SSB.I september var 12-månedersendringen 3,4 og 1,9 prosent for hhv. KPI og KPI-JAE.I forkant ventet analytikerne en kjerneinflasjon på 1,8 prosent i oktober, mens DNB Markets i forkant så for seg 1,7 prosent.Fra september falt KPI 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.FlybilletterHovedårsakene til nedgangen i 12-månedersveksten var prisutviklingen på flybilletter, matvarer og elektrisitet.Prisene på flybilletter steg 1,5 prosent fra september til oktober i år, mot 16,9 prosent i samme periode i 2017.Samtidig viste prisene på matvarer og strøm en svakere prisutvikling i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.StrømpriserNedgang i strømprisene bidro ifølge SSB mest til månedsendringen i KPI.Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 3,8 prosent fra september til oktober, men ligger fortsatt på et høyt nivå.Videre bidro også fall i matvareprisene, mens prisoppgang på klær og sko bidro til å dempe prisnedgangen i oktober.Les mer her. Full gassProdusentprisindeksen (PPI) steg 3,6 prosent fra september til oktober.En økning i gassprisen på over 20 prosent var den viktigste bidragsyteren.Produsentprisene fortsetter dermed oppgangen for åttende måned på rad.På årsbasis er produsentprisene opp 22,5 prosent.Les mer her.