Konsumprisene overrasker

Inflasjonen faller.

Næringsliv

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 1,6 prosent i samme periode, viser nye tall fra SSB.I september var 12-månedersendringen 3,4 og 1,9 prosent for hhv. KPI og KPI-JAE.I forkant ventet analytikerne en kjerneinflasjon på 1,8 prosent i oktober, mens DNB Markets i forkant så for seg 1,7 prosent.Fra september falt KPI 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.FlybilletterHovedårsakene til nedgangen i 12-månedersveksten var prisutviklingen på flybilletter, matvarer og elektrisitet.Prisene på flybilletter steg 1,5 prosent fra september til oktober i år, mot 16,9 prosent i samme periode i 2017.Samtidig viste prisene på matvarer og strøm en svakere prisutvikling i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.StrømpriserNedgang i strømprisene bidro ifølge SSB mest til månedsendringen i KPI.Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 3,8 prosent fra september til oktober, men ligger fortsatt på et høyt nivå.Videre bidro også fall i matvareprisene, mens prisoppgang på klær og sko bidro til å dempe prisnedgangen i oktober.Les mer her. Full gassProdusentprisindeksen (PPI) steg 3,6 prosent fra september til oktober.En økning i gassprisen på over 20 prosent var den viktigste bidragsyteren.Produsentprisene fortsetter dermed oppgangen for åttende måned på rad.På årsbasis er produsentprisene opp 22,5 prosent.Les mer her.

ssb
konsumpriser
inflasjon
flybilletter
strømprisene
gasspriser
Nyheter
Næringsliv