Landbruksministeren vil ikke stoppe griseordning

Landsbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) sier han ikke liker at bønder blir betalt for å slutte med gris, men sier han ikke vil stoppe ordningen.

Næringsliv

Omsetningsrådet har vedtatt at grisebønder skal få tilskudd for å legge ned driften siden det er altfor mye svinekjøtt på lager.Hoksrud sier til Nationen at det er uheldig at Omsetningsrådet vil bruke 64 millioner kroner av bøndenes penger på å kjøpe ut smågrisprodusenter.– Det er ikke ønsket at de gjør det, men Omsetningsrådet, og Nortura som markedsregulator, har ansvaret for å sette inn tiltak når det er overskudd. I jordbruksoppgjøret var partene enige om å sette inn tiltak, sier Hoksrud til avisen.Grisebønder får tilbud om 16.000 kroner per purke om de legger ned driften. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner. Utkjøpsordningen, som er frivillig, skal gjelde inntil 4.000 purker, som er litt over åtte prosent av alle purker her i landet.(©NTB)

bønder
gris
grisebonde
landbruksminister
bård hoksrud
Nyheter
Næringsliv
Landbruk