Likestillingsombudet frykter menn vil tape mest mot robotene

Mannsdominerte jobber er mer utsatt for å automatiseres og forsvinne. Dermed kan menn tape mest når robotene inntar arbeidslivet, advarer likestillingsombudet.

Næringsliv

I forkant av Likestilling- og diskrimineringsombudets (LDO) årskonferanse viser en undersøkelse at menn i mindre grad enn kvinner synes det er et problem med mannsdominerte og kvinnedominerte yrker. Samtidig er det altså mannsdominerte jobber som i størst grad står i fare for å bli overtatt av roboter og automatisering, skriver Dagens Næringsliv.– De ufaglærte yrkene mange gutter og menn tradisjonelt har valgt, er i ferd med å forsvinne. Da står vi i et dilemma at vi mangler arbeidskraft, samtidig som mange som sliter, kommer til å forsvinne ut av arbeidslivet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.– Mange av kvinnene som mister jobben i varehandelen, vil ha lettere for å velge mer tradisjonelle kvinneyrker. Det vil tilsynelatende menn ikke gjøre, sier Bjurstrøm.På spørsmål om det betyr at menn kan bli de største taperne i automatiseringen, sier hun:– Satt på spissen, så kan en absolutt si det.(©NTB)

robot
likestilling
Nyheter
Næringsliv