NAV-ledighet på 2,3 prosent

I november var 62.400 nordmenn helt arbeidsledige hos NAV.

I november var det 62.400 helt arbeidsledige, viser ferske tall fra NAV.Det tilsvarer 2,3 prosent, og er en oppgang fra 2,2 prosent i oktober.Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, var i november på 78 400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.Ny løsningNAV lanserte i november en ny registreringsløsning for arbeidssøkere, som ifølge meldingen nå fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.NAV estimerer at det er registrert omkring 2 500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert). - Registreringen er nå enklere og raskere for nye arbeidssøkere, men medfører at antall registrerte helt ledige har økt. Når vi justerer for effekten av den nye registreringsløsningen, har vi hatt en nedgang i ledigheten i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.«Ifølge sesongjusterte tall ble det 800 flere helt ledige i november. Justert for det ovennevnte bruddet var det en nedgang på 900 helt ledige», heter det i meldingen.Som prosent av arbeidsstyrken har andel helt ledige ligget relativt stabilt på mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2018, og gjør det også etter bruddet i november.Lavere enn i fjorSelv om den nye registreringsløsningen drar opp antallet helt ledige, lå ledigheten ifølge NAV fortsatt på et lavere nivå ved utgangen av november enn for ett år siden. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid, og ser man på geografisk variasjon er det i Agder og på Vestlandet at ledigheten har gått mest ned det siste året. Høyest ledighet var det ved utgangen av november innen eiseliv og transport, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var ledigheten innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent. Vestfold var i november det fylket med høyest arbeidsledighet med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent. Les hele meldingen her.