Norsk Hydro sier seg uenig i en rapport som sier at lisensen for Hydro Alunortes DRS2-deponi er «irregulær» og at DRS2-deponiet kan være bygget på økologiske reserver (ecological reserves), melder TDN Direkt.Rapporten kommer fra en ekstern kommisjon nedsatt av nasjonalforsamlingen i Brasil. Ifølge rapporten krever det en ny revisjon av anlegget gjennom lisensprosessen. Det anbefales sivil og kriminell etterforskning av alle som er ansvarlig for at DRS2-deponiet har fortsatt å være i drift, skriver Metal Bulletin ifølge nyhetsbyrået.Informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro tar forbehold om at selskapet ikke har sett hele rapporten. Han hevder at området deponiet ligger på i dag ikke er regulert som en økologisk reserve. - Ecological reserve-området var en del av en kontrakt fra 1982. Det området ble aldri etablert, og området har senere blitt regulert om flere ganger og er i dag i sin helhet regulert til industriformål. Så vi mener DRS2-området i dag har de riktige og nødvendige lisensene i henhold til både lovgivning, reguleringer og tillatelser utstedt av Semas, sier Molland til TDN Direkt.