- Provoserer en hel næring

Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner. Konserndirektør for havbruk i Lerøy mener kommunen ikke kan ha satt seg inn i saken.

Onsdag ble det kjent at Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner, i tillegg til at eksisterende konsesjoner ikke forlenges med mindre driften skjer i lukkede anlegg.Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, mener kommunen ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken.- Vi er svært skuffet over at kommunestyret i Tromsø med Arbeiderpartiet i spissen kunne falle for fristelsen til å gjøre et slikt vedtak. Dette provoserer en hel næring, skriver Nilsen i en e-post til iLaks.Konserndirektøren mener vedtaket kan være lovstridig.- Jeg kan ikke se at vedtaket om lukking av havbruksanlegg i kommunen hører til kommunens forvaltningskompetanse og ordlyden kan tyde på at dette er et vedtak gjort uten at man har satt seg inn i de ulike forvaltningsnivå sin myndighet og ansvarsområder.- Det er derfor overraskende at en kommune på Tromsøs størrelse ser ut til å ha fattet et vedtak som strekker seg utover det plan- og bygningsloven gir dem anledning til. I Norge har vi sektormyndigheter med fagkompetanse som forvalter de ulike tillatelsene. Dette vedtaket utfordrer forvaltningssystemet slik det i dag er organisert, og skaper usikkerhet i befolkningen rundt hvem som skal forvalte de ulike delene av regelverket, skriver Nilsen videre, ifølge iLaks.