Riksrevisjonen refser Avinor

Avinor får kritikk av Riksrevisjonen for ikke å overholde kostnadsrammer for store prosjekter og for ikke å drive effektivt nok.

Så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene overholder ikke de opprinnelige kostnadsrammene, påpeker Riksrevisjonen.– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.Han påpeker at ledelsen og styret følger for lite opp at kostnadene for de store investeringsprosjektene er innenfor vedtatte rammer.– Samferdselsdepartementet har ikke sikret seg god nok informasjon til å følge med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgavene kostnadseffektivt, sier Foss.Avinor har hatt stor inntektsvekst, men kostnadene har økt enda mer. I perioden 2010–2017 har Avinors driftskostnader per passasjer økt kraftig.(©NTB)