Søkte om flest utviklingstillatelser av alle - fikk avslag

Det ble ingen utviklingstillatelser til Viteq Farming.

Næringsliv

Viteq Farming hadde søkt om 32 utviklingstillatelser, som er flest av alle søkere. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet med begrunnelsen at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver iLaks.Konseptet skal bestå av en lekter med tolv produksjonstanker. Lekteren skal overbygges med værdekk, og utstyres med diverse utstyr for behandling av biprodukter og eventuelt fôrråvarer. Lekteren skal ifølge Viteq Farming være 665 meter lang og 60 meter bred, skriver nettstedet videre.«På bakgrunn av manglende dokumentasjon av viktige elementer for nyhetsverdi, konstruksjon, samt drifts- og velferdsmessige forhold er det etter Fiskeridirektoratets vurdering verken dokumentert at konseptet er realiserbart eller vil innebære en forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi», heter det blant annet i avslagsbrevet.

laks
lakseoppdrett
utviklingstillatelser
fiskeridirektoratet
viteq farming
Nyheter
Næringsliv