Den havarerte fregatten ligger med kraftig slagside nær land ved Stureterminalen i Øygarden etter å ha kollidert med tankskipet Sola natt til torsdag, og skal løftes på en lekter og deretter fraktes til Haakonsvern.– Vi jobber fortsatt med sikringen. Derfor er det vanskelig å si om vi får startet i dag eller i morgen, men alle ønsker å få fartøyet hjem, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal til NTB fredag formiddag.Fartøyet skal holdes på plass med stålwirer. Det er sveiset fem nye festepunkter på fregatten og ti festepunkter på land.Deretter skal fregatten opp på lekter og fraktes til Haakonsvern. Slepebåter og lekter var fredag på vei til havaristedet.Kollisjonen skjedde i nattemørket 4.02 torsdag morgen. Fregatten Helge Ingstad kom inn fra trondheimstraktene etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture. Tankskipet Sola hadde nettopp hentet oljelast på Stureterminalen i Øygarden kommune og var på vei ut. Fregatten har normalt ikke på det automatiske identifikasjonssystemet AIS, det er uavhengig av om den er med i øvelse eller ikke, opplyser Forsvaret til NTB.Svar om ett år– Vi er i innledende fase med å samle inn faktainformasjon. Dette omfatter også elektroniske spor. og fysiske spor. I tillegg intervjuer vi de involverte, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen.Bergens Tidende skriver at all kommunikasjon mellom trafikksentralen på Fedje og de involverte fartøyene er overlevert politiet og Havarikommisjonen.Den norske havarikommisjonen samarbeider med Forsvarets havarikommisjon og med havarikommisjonen i Malta, som er der oljetankskipet Sola er registrert. Samtidig har politiet sin etterforskning.– Havarikommisjonens rapport er klar innen ett år, sier Liseth.Fredag midt på dagen var det fortsatt usikkert når selve flyttingen kan komme i gang.Teknisk Ukeblad skriver at det er 385.000 liter diesel om bord.– Sikkerheten til mannskap og eventuelt dykkere står i høysetet. Først når det er helt trygt, kan de starte tømmingen. Også den operasjonen kan ta en del tid, sier prosjektleder Claus Christian Apneseth i Miko Marine, et selskap som har patent på oljevernutstyr for tømming av tanker i forliste skip, til Teknisk Ukeblad.– Fikk varslerDet er ikke registrert oljeskadde fugler eller sjøpattedyr, opplyser Kystverket.Det var fredag ettermiddag lite igjen å se av forurensningen av drivstoff og det er lite som er lekket fra havaristen. I tillegg er det lagt ut nye og kraftigere lenser, og det blir lagt i doble ringer.Ifølge nettstedet Aldrimer fikk fregatten advarsler fra både tankskipet og Kystvernet.Forsvaret vil ikke kommentere denne opplysningen.– Vi ønsker ikke å si noe om hendelsesforløpet. Nå er politiet og Havarikommisjonen i gang med sine undersøkelser, sier Thomas Gjesdal til NTB.(©NTB)