Biogassen i pumpene på Furuset blir laget av matavfall og organisk avfall fra fiskeoppdrett, og kan på sikt erstatte bensin, diesel og naturgass.– Dette er den første fyllestasjonen for flytende og komprimert biogass i Norge, og det blir den første av mange. Men vi trenger samtidig mer produksjon av biogass, og vi trenger flere kjøretøy som går på biogass, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).Biogassen gir lite forurensing og Elvestuen mener dette er et viktig steg i riktig retning for å nå målene i Parisavtalen.– For å nå målene i Parisavtalen må vi kutte klimagassutslippene, og biogass er viktig for å kutte utslippene i transportsektoren, sier han.Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for miljø og samferdsel i Oslo var også til stede under åpningen av den nye fyllestasjonen.(©NTB)