Det går mot ny renteøkning - kronen styrker seg

Ekspertene er unisone.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk meldte i formiddag om god vekst i produksjonen de siste tre månedene.Og forventningen er at veksten vil tilta litt fremover.Den regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,49, opp fra 1,46 i forrige rapport (i september).Går mot renteøkning- Dette indikerer rundt 0,75 prosent BNP-vekst på kvartalsbasis, noe høyere enn Norges Bank ventet i september. Kapasitetsutnyttelsen stiger til sitt høyeste nivå på nesten seks år. Innenlandsk vekst bekrefter ny renteøkning i mars, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge på Twitter.Jullum merker seg videre at tilgangen på arbeidskraft begynner å bli et økende problem.- 20,27 prosent av bedriftene melder nå om problemer med tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen. Det er det høyeste nivået siden august 2013. Det er faktisk bygg og anlegg som har opplevd den største endringen i mangelen på arbeidskraft, noe som bekrefter våre mistanker om at aktiviteten er god trass i svakere boligbygging (grunnet anlegg og næringsbygg), skriver han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.Sjeføkonomen påpeker videre at bedriftene venter en lønnsvekst neste år på 2,94 prosent, som i utgangspunktet er noe under Norges Banks anslag fra september (3,2 prosent).- Men det er fortsatt rundt 0,3 prosentpoeng høyere enn anslaget for 2018 gitt på samme tidspunkt i fjor, så 3,2 prosent er absolutt innenfor rekkevidde, men det er en liten nedsiderisiko her, fortsetter Jullum.Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets karakteriserer rapporten som solid.- Momentum skal opp- Den støtter vårt syn om at svakheten i nasjonalregnskapet for 3. kvartal var midlertidig, og at vekstmomentumet vil ta seg opp fremover. Sysselsettingsveksten holder seg solid, selv om den ventes å falle noe fremover. Kapasitetsutnyttelsen steg til over historisk gjennomsnitt, skriver hun i en oppdatering.Strøm Fjære påpeker også at neste års lønnsvekst på 2,9 prosent er noe under Norges Banks prognose.- Prispresset ser altså ut til å holde seg avdempet. Totalt sett støtter rapporten vårt syn om at Norges Bank vil fortsette sine gradvise renteøkninger neste år, med den første i mars, fortsetter hun.- Godt over trendenHovedbudskapet fra dagens rapport er ifølge Handelsbanken Capital Markets at veksten i norsk økonomi holder seg godt over trend (på kvartalsbasis).- Dette var den viktigste bekreftelsen vi så etter i dag, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en såkalt «fast comment». Ifølge rapporten fortsetter høyere aktivitet i oljesektoren, høyere offentlige investeringer og digitalisering i både privat og offentlig sektor å bidra mest til veksten. - Videre merker vi oss at sysselsettingsveksten holder seg godt oppe, mens kapasitetsutnyttelsen har steget til nivåer litt over historisk gjennomsnitt. Knappheten på arbeidskraft tar seg også opp, men er fortsatt under snittet, påpeker Handelsbanken-økonomen, som i likhet med Jullum og Strøm Fjære påpeker at lønnsveksten er lavere enn Norges Banks prognoser. - Alt i alt har fastlands-BNP utviklet seg svakere enn forutsett av Norges Bank i år. Men dette vil bli kompensert av de solide signalene fra regionalt nettverk. Vi står på vår forventning om ytterligere to renteøkninger fra Norges Bank i 2019, konkluderer Gonsholt Hov.Kronen styrker segI valutamarkedet reagerer kronen med å styrke seg.EURNOK står i 9,65, noe som betyr en kronestyrkelse på 0,3 prosent (tre øre) i dagens handel.USDNOK står i 8,45, og innebærer at kronen har styrket seg med syv øre mot dollaren i dag.- Ut fra reaksjonen i valutamarkedet å dømme, helte markedet mot at vekstforventningene (i regionalt nettverk) skulle nedjusteres litt, kommenterer Gonsholt Hov, som var en av dem som ventet seg en slik nedjustering.


Les også