Det kan bli færre renteøkninger enn først forventet

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Det var akkurat som ventet.- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Norges Bank holdt som absolutt alle ventet styringsrenten uendret på 0,75 prosent i går. Renteutsiktene ble tatt litt ned utover i anslagsperioden som løper ut 2021, Norges Bank ser nå for seg fem og ikke seks renteøkninger de neste tre årene. Det må sies å være veldig moderat, skriver Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i en oppdatering fra Nordea Markets.Hovedgrunnen til nedjusteringen var lavere oljepris og lavere markedsforventninger til renteutviklingen blant våre handelspartnere, også dette i tråd med forventningene Nordea Markets hadde på forhånd.- Sentralbanken planlegger fortsatt å øke to ganger neste år, første gang i mars, avslutter økonomene.