Eriksen Søreide vil satse på energi og sjøfart – i India

Regjeringen ser et stort potensial i Indias voksende markeder. Nå vil de ha flere norske bedrifter inn i landets energisektor og havbaserte næringer.

Fredag legger Utenriksdepartementet fram sin nye India-strategi. Her skisserer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opp hvordan hun mener Norge kan dra nytte av – og være til hjelp for – verdens tredje største økonomi.– Indias geopolitiske rolle, befolkningens størrelse, landets lange kystlinje og ikke minst en sterkt voksende økonomi gjør India i økende grad til en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge, skriver Eriksen Søreide i strategidokumentet.For norsk næringsliv peker regjeringen spesielt ut to mål:* Norsk næringslivs markedsandeler av Indias energimarkeder skal økes* Norsk næringslivs markedsandeler i Indias havbaserte næringer skal økesShipping og sjømatStrategidokumentet slår fast at India med sin raskt voksende økonomi vil bli et viktig marked for norske maritime bedrifter.– Eksisterende og potensielle samarbeidsområder er LNG-shipping, LNG-infrastruktur og nye teknologier for skipsfart. India er interessert i bruk av miljøvennlig nærskipsfart, både langs kysten og i elvetransport, skriver UD.I tillegg påpeker regjeringen at sjømateksporten til India i dag er begrenset, og at man ønsker å øke den.KraftproduksjonDen indiske regjeringen har satt seg mål om et grønt skifte. Dermed kan norsk kompetanse innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning bli nyttig, mener UD.– Ambisjoner om en overgang til renere energiformer skaper nye muligheter for norsk næringsliv innenfor gass-, vann-, sol- og vindkraft. Norske selskaper har betydelige muligheter til å ta markedsandeler i en fremvoksende økonomi som India, heter det i strategien.For å oppnå målene, vil regjeringen legge til rette for samarbeid både politisk, i næringslivet og på forskningsfeltet.MiljøAndre punkter i strategien går ut på at regjeringen ønsker å bidra til at «India begrenser utslippene sine og oppfyller forpliktelsene sine under Parisavtalen». I tillegg vil Norge bidra til å redusere den marine forsøplingen i landet.Økt samarbeid innenfor forskning, høyere utdanning og global helse trekkes også fram.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også