Ferske nøkkeltall tikker inn fra Europa

Både fra eurosonen og enkeltland i Europa har det tikket inn sammenstilte PMI-tall fredag.

Næringsliv

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) endte på 51,3 i desember, viser sammenstilte foreløpige tall.Ifølge en sammentilling utført av Direkt Makro var det ventet en indeks på 52,8.November-tallene viste en indeks på 52,8.Også fra enkeltland i Europa har det tikket inn PMI-tall:Tyskland: 52,2 (ventet 52,5)Frankrike: 49,3 (ventet 54,0)

eurosonen
tyskland
frankrike
pmi
Nyheter
Næringsliv
Makro