Ukens største høydepunkt på den norske makrokalenderen kommer i dag, skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.Vi snakker om Norges Banks regionale nettverk for 4. kvartal.Øyner noe svakere vekst- Nettverket har så langt i år overdrevet veksten noe, og det ligger i kortene at vekstsignalene justeres litt ned. Dette har vi allerede sett i den separate forventningsundersøkelsen fra Norges Bank, hvor næringslivet foretok en liten nedjustering av lønnsomhetsforventningene for de neste 12 månedene, innleder seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.Handelsbankens makroteam ser for seg at nettverket vil bekrefte at veksten de siste månedene har vært noe svakere enn tidligere anslått av de samme kontaktbedriftene.- Det ligger også an til at forventningene for de neste seks månedene er tatt litt ned. Men antakelig ikke mye, nettopp fordi vi nå ser inn i 2019 hvor oppsvinget i petroleumsinvesteringene vil understøtte den samlede veksten i norsk økonomi. Alt i alt tror vi at veksten vil fortsette å holde seg i overkant av normalveksten for norsk økonomi, skriver Gonsholt Hov videre.Står på rentedobbel i 2019Banken tror nettverket vil indikere en vekst i fastlands-BNP i overkant av 0,6 prosent de nærmeste kvartalene.- Dette er litt svakere enn antatt av Norges Bank, som har anslått veksten til å ligge på den sterke siden av 0,7 prosent. Men forskjellen er altså ikke veldig stor, og vi holder da på vår forventning om to rentehevinger fra Norges Bank i 2019. For markedet vil det nok være viktig å få en bekreftelse på at veksten her hjemme fortsetter å ligge over trend, fortsetter seniorøkonomen.Et evt. signal om at veksten bremser ned til 0,5 prosent (på kvartalsbasis) eller lavere vil ifølge Handelsbanken imidlertid tolkes negativt.- Men vi mener at dette er et lite trolig utfall, gitt den informasjonen vi har fra øvrige kilder (forventningsundersøkelsen, konjunkturbarometeret), samt det faktum at petroleumsinvesteringene er bekreftet solid opp til neste år, skriver Gonsholt Hov.