Inflasjonstall fra Sverige

Inflasjonen i Sverige stiger mer enn ventet.

Konsumprisindeksen i Sverige med faste rentekostnader (KPIF) var opp 2,1 prosent på årsbasis i november.På månedsbasis var prisene med faste rentekostnader ned 0,1 prosent.Det var det ventet at KPIF ville være opp 2,0 prosent på årsbasis, og uendret på månedsbasis, ifølge vår finanskalender.