Klar tale fra Norges Bank: Renten skal opp

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Det var akkurat som ventet.- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Nok en gang hamrer Norges Bank inn gradvis-budskapet. Renten skal opp, om enn gradvis og forsiktig, skriver Magne Østnor i en oppdatering fra DNB Markets.Rentebanen legger opp til at renten heves i mars og desember neste år.- Lenger frem i tid ble rentebanen senket med opptil 15 basispunkter, men sentralbanken tviholder på planen om ytterligere en renteheving i 2020 og enda to i 2021. Rentebanen er dermed godt i tråd med våre egne anslag neste år, men vi tror Norges Bank når rentetoppen allerede i 2020 som følge av klart svakere internasjonale forhold og at rentetoppen derfor ikke blir høyere 1,75 prosent i denne omgang, slår Østnor fast.Som i september, sliter DNB Markets med å avstemme sentralbankens tidligere handlingsmønster.- Dels kan det virke som om betydningen av sterkere internasjonale prisimpulser er store, og dels virker kronesvekkelsen å veie i overkant mye. Begge deler bidrar til å trekke rentebanen opp, særlig neste år. Alternativet hadde altså vært å skyve rentehevingene neste år ut i tid, skriver Østnor- Så skal vi huske at i september ble vi overrasket over at rentebanen ble lavere enn tidligere handlingsmønster skulle tilsi. Svaret ligger nok i at bekymringene for virkningene av rentehevingene på høyt forgjeldede norske husholdninger er stor, og at Norges Bank foretrekker å heve renten gradvis, fremfor i rykk og napp, avslutter Østnor