Lovbrudd hos åtte av ti virksomheter i hotell- og serveringsbransjen

Etter mer enn 5.000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen har Arbeidstilsynet funnet brudd på regelverket hos hele 80 prosent av bedriftene.

De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud, opplyser Arbeidstilsynet , som har hatt en omfattende tilsynssatsing i overnattings- og serveringsbransjen siden 2015.– At så mange som åtte av ti virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.Ifølge tilsynet jobber det mer enn 90.000 personer i overnattings- og serveringsbransjen i Norge, og svært mange av arbeidstakerne er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Det er lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter.Lavt kunnskapsnivåHos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadd på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Vollheim.UnderbetaltFra januar 2018 trådde det i kraft en delvis allmenngjøring av tariffavtale minstelønn for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. I 2018 har Arbeidstilsynet kontrollert dette i 509 tilsyn, og funnene fra tilsynet viser at tre av ti virksomheter bryter loven om allmenngjort lønn.Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med andre myndigheter og kontrolletater, og går ofte sammen på tilsyn når det er mistanke om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet har gitt overtredelsesgebyr etter 15 av tilsynene og tvangsmulkt i 14 av tilsynene. Seks virksomheter er politianmeldt.(©NTB)