NAV-ledigheten stabil på 2,3 prosent

Ledigheten falt bittelitt i desember.

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra november til desember, viser brudd- og sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt også med 900 personer.- Ledigheten har fortsatt å gå ned gjennom 2018, men saktere enn i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Ved utgangen av desember var 63.500 registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og er på linje med konsensus.Bruttoledigheten var på 79.000 personer, tilsvarende 2,9 prosent av arbeidsstyrken.Fall mot slutten av åretAndelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken har ligget relativt stabilt gjennom året, men falt fra 2,5 prosent i oktober til 2,4 prosent i november og desember.Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har falt gjennom året, fra 3,2 prosent i januar til 2,9 prosent i desember.NAV minner om at en ny registreringsløsning ble lansert i november 2018 for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no.- Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. NAV estimerer at det er registrert omkring 3.600 flere helt ledige i desember 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert), heter det.Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: NAV.Ned 5.400 på ett årJustert for bruddet i statistikken, estimerer NAV at antall helt ledige har falt med 5.400 sammenlignet med desember i fjor.Ledigheten har falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg, samt industriarbeid.Ser vi på geografiske forskjeller, har ledigheten gått mest tilbake på Sør- og Vestlandet.Høyest ledighet i reiselivVed utgangen av desember var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 0,7 og 0,8 prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold og Østfold, med hhv. 2,8 og 2,9 prosent av arbeidsstyrken.Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent.22.800 nye ledige jobberI desember ble 22.800 nye ledige stillinger registrert på nav.no.Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (4.100), ingeniør- og IKT-fag (3.400), samt bygg og anlegg (2.600).- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes blant annet at innhentingsmetodene er forbedret, samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.- Basert på analyser av ulike typer stillinger anslår vi at statistikk for tilgang ledige stillinger igjen vil være sammenlignbar med året før fra tidlig i 2019, heter det videre.