Nøkkeltall fra Storbritannia

Nøkkeltall fra Storbritannia tikker inn.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,2 prosent på månedsbasis i november og 2,3 prosent på årsbasis.Det var ventet at prisene skulle stige 0,2 prosent på månedsbasis og 2,3 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender.Kjerneinflasjonen var 1,8 prosent på årsbasis i perioden, ned fra 1,9 prosent foregående måned, og var ventet 1,8 prosent.Produsentprisene i Storbritannia var opp 0,2 prosent på månedsbasis i november.Det var ventet at produsentprisene skulle falle 0,1 prosent.