Nøkkeltall fra Storbritannia overrasker

Shoppingtall stiger mer enn ventet.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, inklusive drivstoff, var opp 1,4 prosent i november, sammenlignet med måneden før, og opp 3,6 prosent på årsbasis.Det var ventet at detaljomsetningen ville være opp 0,3 prosent på månedsbasis og opp 1,9 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender.Eksklusive drivstoff steg detaljhandelen med 1,2 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.