DNB PMI var 56,1 poeng i november 2018, viser sesongjusterte tall. Det var opp 0,2 poeng fra oktober.Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. - Det var store svingninger i PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste tre månedene. Indeksen er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien, heter det.Indeksen for produksjon trakk opp, mens indeksene for nye ordre, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager trekker ned.Men alle underindeksene er fortsatt over 50 og indikerer dermed økt aktivitet.DNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.