Torsdag la Statens havarikommisjon fram sin foreløpige analyse av skipsulykken. Der slo de fast at det ikke var noen enkelt handling eller hendelse som ledet til selve kollisjonen.I undersøkelsesarbeidet ble det imidlertid også oppdaget en sikkerhetskritisk feil på KNM Helge Ingstad. Det viste seg at rom på skipet som skulle vært vanntette, ikke var det. Etter at det gikk hull på skroget, strømmet det nemlig vann fra ett rom til et annet gjennom en aksling.Havarikommisjonen ba som følge av funnene det spanske verftet Navantia om å undersøke saken. Overfor VG har verftets kommunikasjonsrådgiver Esther Benito vært klar på at fregattens utforming «oppfylte alle krav til denne typen skip» da det ble levert.Heller ikke klasseselskapet DNV GL eller Forsvarets materielltilsyn (FMT) så noen grunn til å holde FMG Helge Ingstad i opplag da de ifølgegodkjente skipet som sjødyktig senest i april i fjor.Kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL ønsker ikke å kommentere arbeidet de har gjort på fregatten overfor NTB, men henviser til Forsvarsdepartementet, som eier skipet.– Verftet forplikter seg gjennom kontrakt til å tilfredsstille de tekniske kravene og har derved ansvar for dette. Selvsagt følges dette opp gjennom prosjektets kontraktoppfølging, og klasseselskapet er også inne underveis for å verifisere kravene i klassenotasjonen. FMTs kontroll av dette går mer på prosess, det vil si at de riktige tingene gjøres og at nødvendig dokumentasjon foreligger, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en epost til Sysla.(©NTB)