Oppløftende resultater fra forsøk med insektsmel

Resultatene fra Nordlaks’ forsøk med fôr basert på insektmel er klare.

Næringsliv

380.000 smolt i settefiskanlegget til Nordlaks i Mørsvikbotn i Sørfold har siden oktober fått fôr som inneholder insektmel. Forsøkene viser oppløftende resultater, ifølge iLaks.Nordlaks var den første kunden som kjøpte kommersielt fôr basert på insektmel fra Skretting for rundt to måneder siden.Jakob Voldby, driftsleder på anlegget i Mørsvikbotn, bekrefter overfor iLaks at resultatene har vært gode så langt.- Vi så på appetitt, tilvekst, fiskevelferd og vannkvalitet når fisken fikk fôr basert på insektmel. Det var egentlig ingen forskjell fra vanlig fôr. Fisken doblet vekten, som er helt normalt. Fôr basert på insektmel presterer akkurat like godt som vanlig fôr, sier Voldby til nettstedet.Han understreker at forsøkene har startet i det små for å se hvordan fisken reagerte på fôret, der fôret inneholdt fem prosent insektmel.

laks
laksefôr
nordlaks
lakseoppdrett
fiskeri
havbruk