Tollkvoten for kongekrabben i 2019 er fastsatt til 1.400 tonn. Det er en nedgang på 350 tonn fra 2018.– De siste årene har vi hatt et veldig høyt uttak av kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis dette fortsetter, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikke skje, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding tirsdag.For hunnkrabber er kvoten fastsatt til 100 tonn – det samme som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hannkrabber videreføres, mens for hunnkrabber økes minstemålet tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvenser for rekrutteringen til bestanden. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark, opplyser departementet.(©NTB)