Regjeringen mener dette er et Airbnb-problem

Regjeringen har foreslått nye regler med mål om å stanse boligeiere som bruker utleieportalen Airbnb til å drive hotellvirksomhet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) forteller Dagens Næringsliv at det ikke er noe galt med at boligeiere skal kunne leie ut leiligheten sin og tjene ekstra penger.– Problemet er at mange kjøper opp masse leiligheter og i realiteten driver hotellvirksomhet. Dette har skapt store problemer flere steder i de store byene, og det er dette vi vil til livs. Vi er opptatt av å legge til rette for gode og stabile bomiljøer, sier Mæland.Hun ønsker å ha begrensninger på korttidsutleie, noe flere europeiske storbyer har innført.Samlede inntekter fra Airbnb-utleie i Norge var i fjor på 1,6 milliarder kroner. Inntektene ventes å øke med 50 prosent til 2,4 milliarder kroner i år, ifølge beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv.(©NTB)