Så mange rentehevinger venter SSB

Norsk økonomi skal vokse videre, men om noe i et noe mer moderat tempo.

«Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, godt hjulpet av økte petroleumsinvesteringer i 2019. Renta skal videre opp, lønnsveksten blir høyere og arbeidsledighet vil falle litt til».Slik oppsummerer Statistisk Sentralbyrå utsiktene for norsk økonomi i rapporten «Konjunkturtendensene 2018/4» som ble lagt frem torsdag.SSB mener det ligger an til at oppgangen i norsk økonomi kommer til å fortsette, men i et noe mer moderat tempo.«Med et noe strammere arbeidsmarked er det rimelig å legge til grunn at lønnsveksten, og dermed også den innenlandske kostnadsveksten, tar seg opp», skriver SSB som dermed tror den underliggende inflasjonen vil stige opp mot inflasjonsmålet i årene som kommer.«Med dette konjunkturbildet er det også ventet at Norges Bank vil fortsette å heve styringsrenta», skriver SSB.«Vi har lagt til grunn fem rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021», heter det videre fra SSB som påpeker at renten på rammelån dermed vil stige til rundt fire prosent i 2021.«Selv med dette bildet vil realrenta holde seg på et historisk lavt nivå», understreker SSB.