Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra oktober til november 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i november.Endringene i KPI skyldes ifølge SSB først og fremst strømprisene.«Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 26,8 prosent høyere i november i år enn i november i fjor. Videre bidro prisene på matvarer, med en prisøkning på 4,2 prosent i samme periode», heter det i meldingen.Prisene på klær og skotøy dempet ifølge SSB oppgangen i KPI, med priser som var 2,6 prosent lavere i november i år mot tilsvarende periode i fjor.KPI-JAEKjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,3 prosent i november.Over året endte kjerneinflasjonen på 2,2 prosent, opp fra 1,6 prosent i oktober.- Vi og Norges Bank ventet 1,8 prosent, mens konsensus ventet 1,9 prosent, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en kommentar.Han legger til at detaljene viser at det var særlig matvare- og transportprisene som bidro til oppgangen i november.- Hva gjelder førstnevnte blir det jo spennende å se om salgskampanjer i desember vil trekke prisveksten ned igjen. Men i det korte bildet har inflasjonen overrasket Norges Bank på oppsiden, noe som isolert sett taler for høyere rente, skriver han.Han tror likevel ikke dette vil bevege Norges bank.- Renta vil holdes i ro på torsdag, og vi tror at Norges Bank vil fortsette å signalisere ytterligere 2 rentehevinger til neste år. Men vi tror den lengre enden av rentekurven vil justeres litt ned, skriver han.PPIProdusentprisindeksen (PPI) falt 3,2 prosent fra oktober til november.Energivarene trakk ifølge SSB i ulike retninger da PPI i november falt for første gang på trekvart år. En økning i strømprisen ble overskygget av et kraftig oljeprisfall.«Prisen på et fat nordsjøolje falt til under 60 dollar for første gang på ett år, og den opphentingen som har funnet sted det siste året, ble langt på vei reversert», heter det i meldingen.«Målt i norske kroner falt oljeprisen noe mindre enn på verdensmarkedet denne måneden, ettersom krona svekket seg litt mot dollaren fra oktober til november. Den totale produsentprisindeksen falt likevel betydelig i november, med 3,2 prosent. Ikke på snaue to år har indeksen falt like kraftig på én måned. Også da skyldtes nedgangen et oljeprisfall på omkring 17 prosent. Gassprisene sank også fra oktober til november, men fallet var marginalt sammenlignet med olja», skriver SSB videre.