SalMar klager ikke

Salmar påklager ikke Fiskeridirektoratets vedtak.

Næringsliv

SalMar og datterselskapet MariCulture har bestemt seg for ikke å påklage Fiskeridirektoratets delvise avslag på søknaden om 16 utviklingstillatelser for å utvikle fullskala oppdrett i det åpne hav, heter det i en melding fra SalMar fredag.Dermed vil selskapene gå videre i dialog med direktoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av åtte slike tillatelser. SalMar begrunner beslutningen med ønsket om å sette alle krefter inn på å realisere selskapets havstrategi, heter det i meldingen. Forutsatt enighet med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene, er SalMar gjennom MariCulture innstilt på å gå videre med prosjektet.   Investeringskostnadene er foreløpig beregnet til om lag 1,5 milliarder kroner. Den spesialdesignede dypvannsmerden, som har fått benevnelsen «Smart Fish Farm», vil kunne etableres i sterkt værutsatte områder 20-30 nautiske mil utenfor de norske kystlinjene.

salmar
utviklingstillatelser