Siv Jensen: - Ser lyst ut, men det er skyer på himmelen

Finansminister Siv Jensen trekker blant annet frem motstand til globalisering og økt proteksjonisme.

Finansminister Siv Jensen åpnet et Sparebank 1 Markets-arrangement onsdag med å kommentere de økonomiske utsiktene for 2019.- Selv om det ser lyst ut, så er anslagene usikre, sier finansminister Siv Jensen.Økende proteksjonisme- Det er noen skyer på himmelen. Vi ser motstand til globalisering og økende proteksjonisme, sier Jensen, og kommer inn på handelskonflikten mellom USA og Kina.- Vi håper at det blir med trusselen om handelskrig, som helgens hendelser kan være et tegn på, men vi er bekymret. Handel og internasjonal integrasjon viktig for en fredelig verden og en viktig motor for økonomisk vekst, sier Jensen, og fortsetter;- Åpne markeder og impulser utenfor, er avgjørende for at vi kan bygge vår velferd.- Vil bli vanskeligereJensen trekker også frem Brexit – og Storbritannias uttreden av EU.- Når Storbritannia trer ut av EU trer de også ut av EØS, som dermed vil få innvirkning på Norge.- Vi må være for beredt på Storbritannia kan komme til å gå ut av EU natten mellom 29. og 30. mars neste år, uten avtale, en såkalt no-deal brexit, sier Jensen.Statsråden understreker at regjeringen er i kontinuerlig dialog med Storbritannia og EU, og forbereder seg på at handelen med Storbritannia vil bli vanskeligere når landet forlater EU.På nasjonalt hold trekker finansminister Siv Jensen frem nordmenns gjeldsbelastning, aldrende befolkning - og vektlegger at regjeringen må øke den samlede arbeidsinnsatsen i økonomien.