Utsiktene for olje er at mange petroleumsinvesteringer vil være lønnsomme i årene som kommer, ifølge en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå.«Vi tror petroleumsinvesteringene vil øke mye fra 2018 til 2019. Det er i hovedsak utbyggingsprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg som bidrar til dette», skriver statistikkbyrået.Det venter at investeringsnivået i 2020 og 2021 vil være tett på nivået i 2019, noe som er nær 19 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013.SSB venter at oljeinvesteringene vil stige med 3,1 prosent i 2018, 13,2 prosent i 2019, 0,5 prosent i 2020 og 0,2 prosent i 2021.