Svenskene hever renten for første gang på syv år

Det var ikke en enstemmig beslutning.

Næringsliv

Den svenske Riksbanken hever torsdag reporenten med 0,25 prosentpoeng til minus 0,25 prosent.Ifølge TDN Direkt hadde fire av tolv spurte analytikere på forhånd ventet at renten skulle heves til minus 0,25, mens åtte av analytikerne ventet en fortsatt uendret rente.Riksbanken ser nå ifølge nyhetsbyrået en reporente på minus 0,2 prosent i 2019 og pluss 0,3 prosent i 2020. For 2021 ventes det en rente på 0,8 prosent.Visesentralbanksjef Per Jansson reserverte seg mot beslutningen om å sette opp renten i Sverige, og stiller seg heller ikke bak rentebanen i den pengepolitiske rapporten, melder TDN Direkt.Jansson viser til den store usikkerheten som fortsatt er rundt styrken i inflasjonstakten, og mener det er bedre å avvente ytterligere informasjon og gå forsiktig frem med uendret rente enda en tid.

rentedom
reporenten
sverige