Den sesongjusterte ordreinngangen i tysk industri steg 0,3 prosent på månedsbasis i oktober.Det var ventet en nedgang på 0,4 prosent, ifølge