Universitetet i Tromsø (UiT) har i løpet av 2018 brukt nærmere 21,7 millioner kroner på festmiddager, konferansemat og lystige lag, skriver avisen . Det skjer samtidig som UiT har omstrukturert og kuttet i administrasjonen for å spare inn 84 millioner kroner.Det stiller hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag ved UiT, Marit Martinsen Dahle, seg svært kritisk til. Hun mener noen av disse kuttene kunne vært unngått dersom man brukte mindre penger på fest.Siden 2015 har riksrevisjonen fulgt nøye med på landets høyere utdanningsinstitusjoner.– At det har vært en økning fra 2017 til 2018 er i utgangspunktet ikke positivt, men det er ikke foretatt noen analyse av hva denne økningen skyldes, sier økonomidirektør Eli Margrete Pedersen ved UiT til iTromsø.Hun mener en del av økningen kan forklares med at det er bevilget ekstra midler til arrangementer og markeringer i forbindelse med universitetets 50-årsjubileum.(©NTB)