Analytiker: - Aldri positivt for investeringene

Analytiker Ole André Kjennerud om usikkerhet og gårsdagens nøkkeltall fra USA.

Næringsliv

Med unntak av på Oslo Børs , var det bredt børsfall både i Europa og USA torsdag. Resultatvarselet fra Apple og at ISM-indeksen var atskillig svakere enn ventet bidro til fallet. Ifølge analytiker i DNB Markets, Ole André Kjennerud, viste nedgangen i desember den største månedlige endringen siden finanskrisen.- Detaljene var på ingen måte lystige. Ordreindeksen, som sier noe om utviklingen fremover, falt med hele 11 poeng. Som med totalindeksen er nivået på ordrene konsistent med vekst, men bare så vidt. Litt bekymringsverdig var det at eksportordrene utviklet seg bedre, som betyr, at nedgangen i ordrene i sin helhet skyldes innenlandske forhold, skriver Kjennerud fredag i en rapport.Analytikeren mener noe av dette bør ses i lys av oljeprisfallet og markedsuroen. Han påpeker at en av respondentene i undersøkelsen sa at han ikke så noen endringer i aktiviteten mot slutten av året, men at de «overvåket oljeprisen og faktorer som påvirker markedet nøye», slik at de kan etter hvert kan planlegge for investeringer i 2019.HandelskrigenKjennerud trekker også frem at bedrifter fra flere ulike bransjer dessuten pekte på at handelskrigen mellom USA og Kina begynte å bite fra seg.- Fellesnevneren for alle er usikkerhet, som aldri er positivt for investeringene, og dermed også for økonomien generelt, skriver analytikeren, som tror at veksten samlet sett skal bli svakere i år enn den var i fjor.- Imidlertid tror vi ikke på noen kollaps, mest av alt fordi myndighetene har satt det å kontre eventuelle tilbakeslag øverst på agendaen, påpeker han.Kjennerud skriver videre at mens handelskrigen vil dempe veksten, vil økt offentlig pengebruk og betydelige skattekutt dra i den andre retningen. Han påpeker at politikken ikke vil forhindre lavere aktivitetsvekst, men at den tar bort mye av nedsiderisikoen.- For USA sin del blir det viktigste hva som skjer med husholdningssektoren. Fortsetter arbeidsmarkedet fremover – dagens sysselsettingstall blir utvilsomt viktige – er det gode grunner til å tro at amerikansk økonomi vil fortsette å gjøre det bra, skriver han videre.Tidlig å konkludere- Det er selvsagt for tidlig å konkludere – indeksen har falt én måned – men enn så lenge mener vi at flere av driverne som bedriftene pekte på ikke vil dytte økonomien ned en utforbakke, skriver Kjennerud.Han påpeker at oljeprisnedgangen er merkbar, men at DNB Markets forventer at prisene skal opp til atskillig hyggeligere nivåer gjennom året.  - Og selv om aksjemarkedene har falt kraftig i en lang periode, mener vi at det makroøkonomiske fundamentet er bedre enn hva markedsaktørene ser ut til å frykte. For det første fordi vekstsvikten i eurosonen etter alle solemerker er midlertidig, og at nøkkeltallene vil ta seg opp relativt snart, skriver analytikeren.

ole andré kjennerud
dnb markets
Nyheter
Næringsliv
Makro