Arbeidere i 15 svenske havner streiker

Arbeidere i 15 havner streiker i Sverige. Som svar har arbeidsgiveren innført lockout. Det ventes å få store konsekvenser for flere selskaper.

– Det kommer til å få store konsekvenser allerede på kort sikt. Vi snakker om et titall havner som sterkt rammes. Det vil påvirke svenske selskaper og kommer til å true svenske jobber og ganske snart vanlige borgere, sier Mattias Dahl på arbeidsgiversiden i Sveriges Hamnar.Lockouten rammer om lag 1.000 medlemmer i fagforbundet Hamnarbetarförbundet.Streiken startet klokken 7 i Gävle, Helsingborg, Holmsund, Karlshamn, Malmö, Sundsvall, Söderhamn og Umeå, og skal utvides til Stockholm og Göteborg.I Malmö streiket arbeiderne mellom klokken 7 og 9 onsdag morgen, og deretter varer lockouten i 17 timer. Men streiken rammer havnene ulikt.Bakgrunnen for konflikten er at Hamnarbetarförbundet vil ha en fellesavtale med Sveriges Hamnar, blant annet for at forbundet skal kunne få forhandle om avtalevilkår. Arbeidsgiverne har en riksdekkende avtale med LO-forbundet Transport og vil ikke ha to ulike avtaler for samme arbeid, men har tilbudt Hamnarbetarförbundet en tilleggsavtale til den eksisterende fellesavtalen med Transport.Fagforeningen har avslått sluttilbudet fra meklerne i konflikten.– Meklertilbudet er identisk med kravlisten vi fikk fra arbeidsgiveren søndag. I den skulle vi avskrive oss muligheten til å inngå i lokale forhandlinger, sier leder Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundet.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker