Dette tror DNB Markets om renten

DNB Markets er ute med rapporten «Økonomiske utsikter». Dette tror meglerhuset om renten.

DNB Markets tror Norges Bank vil heve renten to ganger i 2019 og én gang i 2020 før den blir satt ned i 2021. Det skriver DNB Markets i sin halvårlige konjunkturrapport «Økonomiske utsikter».I juni uttalte Norges Bank følgende: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år».På møtet i september fulgte sentralbanken opp og hevet styringsrenten til 0,75 prosent. Samtidig senket den rentebanen litt og uttalte at neste renteøkning mest sannsynlig vil komme i første kvartal i år. I desember stadfestet Norges Bank at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i mars 2019.DNB Markets skriver i rapporten at de har anslag om at inflasjonen avtar i 2020 og at den vil forbli på den lave siden av inflasjonsmålet.«Samtidig tror vi veksten kommer til å bli lavere i år enn det Norges Bank har anslått. Erfaringene fra kombinasjonen av vekst og inflasjonsanslag og rentebaner fra Norges Bank det siste året tyder imidlertid på at sentralbanken ønsker å få renten opp, men at anslagene kan føre til at tidspunktene blir litt justert», skriver meglerhuset.DNB Markets tror at Norges Bank vil heve som signalisert i mars, og at neste økning kommer i desember - i tråd med rentebanen i PPR 4/18.Videre skriver meglerhuset at det virker rimelig å forvente en økning også i 2020, før utsiktene ute fjerner forventningene til videre renteoppgang. Med tilbakeslag i 2021 vil styringsrenten på ny bli satt ned.