Ferske handelstall fra Sverige

Svenskene satt igjen med et underskudd på handelsbalanse i desember.

Sveriges hadde i desember et handelsunderskudd på 4,7 milliarder svenske kroner.November-tallene ble nedrevidert fra et handelsoverskudd på 4,9 milliarder til et overskudd på 2,8 milliarder svenske kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også