Ferske nøkkeltall fra Europa

Både fra eurosonen og flere europeiske land har det tikket inn foreløpige PMI-tall torsdag.

De europeiske innkjøpssjefenes sammenstilte forventningsindeks (PMI) endte på 50,7 i januar, viser foreløpige tall.Ifølge en sammentilling utført av Direkt Makro var det ventet en indeks på 51,4.PMI for industrien var på 50,5 i januar, mens PMI for servicesektoren var på 50,8.Også fra enkeltland i Europa har det tikket inn foreløpige PMI-tall:Tyskland: 52,1 (ventet 51,9)Frankrike: 47,9 (ventet 51,0)


Les også