Handelsoverskuddet faller

Det norske handelsoverskuddet ble i desember svekket.

Næringsliv

Handelsoverskuddet i desember 2018 var på 25,0 milliarder kroner. Det er 1,6 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Eksporten steg 0,1 prosent (fra desember 2017) til 78,2 milliarder kroner.Råoljeeksporten falt 20,1 prosent fra (fra desember 2017) til 17,7 milliarder kroner.Naturgasseksporten økte 19,5 prosent fra samme periode i fjor, til 24,3 milliarder kroner. Fastlandseksporten utgjorde 36,0 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 2,6 prosent fra desember i fjor.Importen i desember steg 0,9 prosent til 53,2 milliarder kroner.Hele 2018Handelsoverskuddet for hele 2018 utgjorde totalt 288,0 milliarder kroner, ifølge SSB. Det er opp 63,5 prosent fra 2017.Den totale eksporten endte på  999,8 milliarder kroner i 2018, opp 16,2 prosent fra året før. Inntekter fra råolje og naturgass utgjorde ifølge SSB mer enn halvparten av verdien, men også fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter bidro til fjorårets rekordeksport.Importen endte på 711,8 milliarder kroner, opp 4,0 prosent sammenlignet med 2017.Les mer hos SSB.

handelsbalanse
statistisk sentralbyrå
ssb
Nyheter
Næringsliv
Makro