Høyere renter - uendret etterspørsel

Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse var etterspørselen etter lån omtrent uendret i 4. kvartal.

Etterspørselen etter lån fra både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 4. kvartal 2018, melder Norges Bank i sin kvartalsvise utlånsundersøkelse.Ifølge Norges Bank rapporterte ikke bankene om vesentlige endringer i kredittpraksisen, og venter å holde kredittpraksisen om lag uendret også i 1. kvartal 2019.«Rentene på lån til både husholdninger og foretak økte noe i 4. kvartal, i tråd med forventningene i 3. kvartal. Bankene meldte også om noe økning i finansieringskostnadene og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger og foretak», heter det.HusholdningeneHusholdningenes etterspørsel etter boliglån var omtrent uendret i 4. kvartal. Også etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var lite endret.I tråd med forventningene fra 3. kvartal, meldte bankene at både utlånsrentene og finansieringskostnadene økte i årets siste kvartal.«De rapporterte om noe sterkere konkurranse og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger. I 1. kvartal venter bankene at både Norges Banks styringsrente og finansieringskostnadene øker noe. Bankene rapporterte at de kun venter mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene og uendrede utlånsmarginer i 1. kvartal», skriver Norges Bank.Ikke-finansielle foretakBåde etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak, samt kredittpraksisen overfor foretakene, var omlag uendret i 4. kvartal. Det forventes det også å være i inneværende kvartal.Også her rapporterte bankene om noe høyere renter, og dermed også økte finansieringskostnader.«Økningen i utlånsrentene var som ventet i 3. kvartal, mens finansieringskostnadene økte noe mer enn forventet. Bankene meldte om svakt fall i utlånsmarginene og litt sterkere konkurranse i 4. kvartal. I 1. kvartal venter bankene at både utlånsrentene og finansieringskostnadene øker ytterligere, mens utlånsmarginen holder seg stabil», avslutter Norges Bank.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også