Hver ansatt dro inn nær 3 millioner i fjor

Konsulentselskapet KWC fortsetter å vokse. Hveransatt dro inn 2,8 millioner i fjor.

Næringsliv

(Finansavisen): KWC ble startet av Petter Røed i 2007, og konsulentselskapet har i dag 15 medarbeidere som utfakturerte 19.000 timer i 2018.Den økonomiske og finansielle rådgivningen kaster av seg. KWC har vokst år for år siden starten. I fjor økte omsetningen med over 13 prosent til 43,5 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på 15,3 millioner. Det gir en driftsmargin på solide 35 prosent.– Vår filosofi har vært å bygge KWC sten på sten. Lønnsom vekst er en forutsetning for å realisere denne ambisjonen. Enkelte år hvor marginen har vært noe lavere gjenspeiler perioder hvor vi har gjort større investeringer i mennesker og systemer, sier daglig leder Nigel K. Wilson i KWC.Enkelte år har marginen også vært høyere enn i 2018; helt oppe i 50 prosent. Og stort sett hele overskuddet blir hvert år avsatt i utbytte. For fjoråret er det således avsatt et utbytte på 11,6 millioner kroner, og egenkapitalen viste 318.000 kroner ved utgangen av 2018. Det ble utbetalt lønninger på 15,8 millioner i fjor.KWC eies av Håpe (Petter Røed) med 28,75 prosent, Five Reasons (Nigel K. Wilson) med 28,75 prosent, Ørke Eiendom (Trond Bjerge) med 17,5 prosent, Tutti Frutti Ventures (Geir Udnæs) med 17,5 prosent og Moderatavkastning (Simen B. Weiby) med 7,5 prosent. Ytterligere en partner er på vei inn på eiersiden.– Vi er en uavhengig, partnereid virksomhet der alle eiere er 100 prosent engasjert i KWCs daglige virksomhet og utvikling, sier Wilson.

Tjenestene og kundeneIfølge Wilson baserer KWC seg på «hands on seniorkompetanse med skreddersøm i leveranser tilpasset kundens behov, kombinert med et godt praktisk samspill». Tjenestene er ofte knyttet til ulike former for verdivurdering.– Vi har spesielt mye leveranser knyttet til kjøp og salg av aksjer eller virksomheter, innløsningsprosesser, restrukturering og tapsberegninger i forbindelse med tvister og rettssaker. Vi er ofte brukt som sakkyndig vitne i rettslige prosesser. Vi jobber også mye med eierstrategispørsmål knyttet til generasjonsskifte og andre eierspørsmål, noe som innebærer at vi blir involvert i ulike transaksjonsprosesser og due diligence-arbeid, forklarer Wilson.Han trekker frem konkrete kunder som Hafslund (innløsningssak), Jo Lunder (erstatningskravet mot Staten), Gartnerhallen (granskning) og Magseis (der KWC var due diligence- og prosjektrådgiver i forbindelse med oppkjøp av Fairfield i USA og WGP i Storbritannia).– Vi har et bredt spekter av kunder fra privat sektor i norsk næringsliv. Vi jobber for børsnoterte selskaper, store og små familiebedrifter, ulike investeringsmiljøer og gründerbedrifter, sier Wilson.– Kontrollert vekst– Regner du med at dere vokser videre i 2019?– En vellykket konsulentvirksomhet må ha en kontrollert vekst. Det er en fin balanse mellom kunder, kompetanse i bredeste forstand og kapasitet til å kunne være bærekraftig over tid. Lønnsom vekst må vi ha, men jeg er ikke så opptatt av om vi vokser med 5 eller 13 prosent.

kwc
Nyheter
Næringsliv