Industriproduksjonen steg

Ivan Kverme

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen var uendret fra oktober til november.Produksjonen i norsk industri steg 0,9 prosent i perioden september til november 2018, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året steg industriproduksjonen 2,8 prosent.Ifølge SSB var det bygging av skip og plattformer som bidro mest til å trekke industriproduksjonen opp.På motsatt side var det næringsmiddelindustrien som bidro mest til å dempe utviklingen.Les mer hos SSB.