Konjunkturene har snudd

FNI-indeksen faller tilbake i desember, og ligger nå rett under snitt.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er oppdatert med nye tall til og med 31. desember 2018.FNI-indeksen viser at utgangen av 2018 ble svak, ifølge en melding mandag.Etter å ha svingt litt opp og ned i oktober og november, falt FNI-indeksen gjennom hele desember, og indeksen er nå på sitt laveste nivå siden høsten 2016. Dette kan tyde på at konjunkturene svekkes fremover.«Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Det er særlig turisme og varehandel som bidrar til å dra indeksen ned. Aksjemarked bidrar også sterkt negativt, slik som i november. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt», heter det i meldingen.


Les også