Kutter melkeprisen

Fjorårets melkeproduksjon ble på 27,4 millioner liter mer enn Tines prognoser. For å hindre mer overproduksjon, kuttes innkjøpsprisen.

Leveransene av kumelk i 2018 ble 1.520,4 millioner liter. Dette er 26,5 millioner liter mer enn i 2017, skriver Tine på sine medlemssider. Det er særlig i de siste fire-fem månedene av året at produksjonen ble betydelig høyere enn prognosene tilsa, skriver Nationen. Til sammen ble det produsert 27,4 millioner liter mer enn det Tine hadde anslått.Etter tørkesommeren fikk mange bønder utnytte større deler av kvotene sine. Det førte til overproduksjon og at melkeprodukter havnet på lager.Før jul ble det klart at prisen bøndene får for melken skulle kuttes fra nyttår, for å motvirke fortsatt overproduksjon. Fra 1. januar er prisen redusert med 4 øre per liter. Det er første gang staten kutter melkeprisen midt i et avtaleår, men fra andre halvår, stiller de igjen med blanke ark.– Da skal vi gjøre en ny vurdering, sa seniorrådgiver Lars Folland i Landbruksdirektoratet til avisen før jul.(©NTB)


Les også