Ferske tall viser at foreløpig forbrukertillitsindeks for euroområdet i januar var minus 7,9.Det var på forhånd ventet en indeks på minus 6,5. I desember var indeksen minus 6,2, ifølge vår makrokalender.