Økonom: Dette støtter synet om å øke renten

Senioørøkonom Kyrre Aamdal om dagens BNP-tall.

Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag morgen.I tremånedersperioden september-november steg BNP 0,6 prosent sammenlignet med august-oktober.DNB Markets hadde på forhånd ventet en nedgang på 0,1 prosent fra oktober til november. I tremånedersperioden spådde meglerhuset en vekst på 0,3 prosent.- Sterk vekst for kraftproduksjonen økte BNP for Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng. Husholdningenes forbruk har i noen måneder vært svakt og falt med 0,1 prosent, og jordbruksproduksjon og privatforbruket har trukket ned veksten i 3. kvartal, skriver DNB Markets seniorøkonom Kyrre Aamdal i en rapport onsdag.- Vi har sett på disse faktorene som midlertidige på grunn av varmere sommer og høye strømpriser, og tallene fra oktober og november støtter dette synet, påpeker Aamdal, som nå forventer videre vekst.- Vi venter at veksten vil fortsette i 4. kvartal, og dette støtter dermed også Norges Banks syn om å øke styringsrenten til 1,00 prosent, skriver seniorøkonomen.